Jak budeme postupovat při tvorbě Vaší zakázky ?

Zaměření

domluvíme si  schůzku první konzultace – naše uvedené kontakty

prokonzultujeme Vaše představy o zakázce
prokonzultujeme rozsah – stavební úpravy, podlahy, malba, osvětlení, nábytek, …
vyspecifikujeme Vaše požadavky a zaměříme prostor
sepíšeme smlouvu o dílo na projektové  práce, domluvíme finanční rámec
 
Návrh
 
předložíme návrh dispozičního řešení – půdorysné řešení
předložíme návrh interiéru ve 3D – prostorové ztvárnění
předložíme návrh zařizovacích předmětů
předložíme návrh barevného ztvárnění interiéru
předložíme návrh použitých materiálů – představení vzorků
prokonzultujeme a vybereme nejlepší konečné řešení
předložíme návrh ocenění zakázky
předložíme návrh případného rozdělení do etap realizace
 
Projekt                                                          
 
sepíšeme smlouvu o dílo na realizaci ( dodání ) zakázky
vytvoříme projektovou dokumentaci
vybereme dodavatele a subdodavatele
sepíšeme smlouvy se subdodavateli
stanovíme časový a platební harmonogram realizace zakázky
 
Realizace
 
dohlížíme na průběh realizace zakázky ( autorský a technický dozor )
dle domluvy namontujeme zakázku
zakázku předáme na základě předávacího protokolu
poskytujeme záruku na celé dílo včetně záručního a pozáručního servisu