Honorář obecně  

Účet za honorář,  předkládaný zákazníkovi k proplacení může být složen z těchto položek

 • základní honorář dle výkonových fází      
      Základní celkový honorář pro interiéry vybavené atypickým zařízením je oceněn sazbou 6 -13 % z celkového předpokládaného nákladu na realizaci – zhotovení interiéru.
 • honoráře nebo ceny, odpovídající vedlejším nákladům, pokud byly smluvně dohodnuty ( cestovní náhrady,  náklady na dokumentaci, náklady na překlady z cizí řeči nebo tlumočnické práce,…)               
 • honorář, odpovídající účtovatelným zvláštním výkonům provedených výkonových fází (např. varianty řešení při zásadně rozdílných požadavcích, sestavení časového a organizačního plánu pro realizaci, digitální prostorové zobrazení, modely, vzorky, podklady pro expertizní řízení, sestavení platebního plánu…) 
 • daň z přidané hodnoty podle platného daňového zákona

Výkonové fáze  

 1. příprava zakázky
 2. vypracování studie interiéru
 3. vypracování konečného výtvarného, barevného a dispozičního řešení
 4. vypracování dokumentace pro provedení interiéru
 5. spolupráce při zadání realizace interiéru dodavateli
 6. spolupráce při realizaci 
 7. spolupráce při ukončení

          Další možností je honorovat odborné výkony hodinovou sazbou. Určení ceny hodinovou kalkulací je možné použít po vzájemné dohodě s investorem pro všechny výkonnostní fáze, ale i pro odborné posudky, konzultace, autorské a technické dozory a další odborné nebo pomocné práce při zajišťování projektování realizací interiérů. ( Při tomto způsobu dokládáme detailní spotřebu času – časový snímek )

Cena návrhu a 3D vizualizace ( první tři výkonové fáze )

Nelze paušálně říci jednotnou cenu, vše závisí na složitosti prostoru, rozsahu a šíři služeb – do jaké úrovně ( fáze ) bude návrh zhotoven.

To co je uvedeno níže, je pouze orientace pro Vaši představu.
Hodinová sazba odborných konzultací je 658 Kč bez DPH, vyjímaje první schůzky, která je obvykle zdarma.

Je třeba ještě připočítat dopravu – 10 Kč/km.

 • první konzultace v trvání cca 1 hodiny – seznámení se s prostorem, potřebami, rodinou,  … je zdarma, nad 30 km účtujeme po dohodě dopravné 10 Kč/km.
 • návrh jednoho pokoje např. dětského nebo ložnice je v rozmezí 7000 až 18000 Kč bez DPH. V případě podkroví je obvykle vyšší.
 • návrh kompletní místnosti např. kuchyně + jídelny + obývacího pokoje je v rozmezí 9000 až 25000 Kč bez DPH.
 • návrh kompletního interiéru standardního bytu 3 + 1 je v rozmezí cca 10000 až 40000 Kč bez DPH.

V ceně návrhu je :

 1. zaměření
 2. konzultace – obvykle 2 hodiny
 3. výkresy s dispozičním řešením (půdorysný pohled)
 4. 3D pohledy na interiér v potřebném počtu, 3-5 pohledů
 5. popis provedení – materiály, kování, povrchová úprava, …
 6. základní rozměry zařizovacích předmětů ( skříňky, stoly, sed.soupravy, …)

Veškeré ceny jsou smluvní a odvozují se od náročnosti návrhů.

Cena realizace závisí na Vašich potřebách a požadavcích.

Návrh ovlivňuje cenu realizace významně méně než výběr použitých materiálů a cena konkrétních zařizovacích předmětů.

Myslím si, že spolupráce s bytovým architektem nebo designérem na tvorbě Vašeho interiéru není zbytečný luxus. Zabráníte tak nepromyšleným nákupům, špatným řešením s ohledem na ostatní prostory, materiálovým a barevným disproporcím, nezapomenete na instalace, …  Ušetříte čas i peníze na základě našeho doporučení, kam se máte obrátit při nákupu zařizovacích předmětů.

Každému se věnuji individuálně. Snažím se vytvořit v rámci možností ideální řešení dispozičního, materiálového i barevného návrhu interiéru.

Každému dám prostor realizovat své nápady, ke kterým se odborně vyjádřím. Nabídnu svůj nezávislý pohled, vlastní invenci a zkušenosti.

Na bytového architekta – projektanta je třeba se samozřejmě připravit, to znamená připravit si požadavky na zařizovaný interiér – to šetří vzájemný čas a peníze.

 • Vaše potřeby a přání, životní styl, koníčky,…
 • jak žijete ve Vašem domově ( zda pracujete z domova, zda přijímáte hodně návštěv, zda TV běží celý večer či se věnujete jiným činnostem , zda vaříte denně, …)
 • požadavek na velikost úložného prostoru
 • požadavky na materiál a oblíbené materiály ( přírodní materiály, moderní materiály v podobě lamina či lakovaných ploch, oblíbené barvy, …)
 • požadavky na bytové doplňky ( zda dáváte přednost čistému, mírně dekorovanému nebo hodně dekorovanému prostoru )
 • představu o stylu zařízení prostoru, připravit si fotografie, výstřižky z časopisů, …
 • bytový architekt, aby Vám dobře navrhl prostor, musí mít představu o velikosti rodiny včetně domácích mazlíčků, světelných podmínkách v interiéru, stávajících materiálech v interiéru, elektroinstalaci, topných tělesech, případných dalších záměrech s interiérem…
 • další Vaše osobní přání, zvyky a požadavky
 • Váš předpokládaný rozpočet na zařízení interiéru – to je také důležité pro zvolení adekvátního materiálu, kování, povrchové úpravy, … a také dodavatele.
 • předpokládaný termín realizace
Povzdechnutí jedné architektky

Pan Karel nám napsal:

„Dobrý den, poslal jsem Vám můj návrh RD, který rekonstruuji, prosím o návrh kuchyně a obývacího prostoru. Děkuji Karel.“

Co na to designérka 

„Stručnější už to být nemohlo. Žádná přání a požadavky, co má a co nemá být v návrhu, co se majitelům líbí – nic. Zdálo by se, že to je pro designéra ideální stav. Má zcela volnou ruku a může si vymýšlet, co se mu líbí. Opak je však pravdou. Takovýto návrh je téměř jistě ztrátou času. Nemám křišťálovou kouli, abych odhalila přání a potřeby obyvatel domu. Střílím od boku a takový návrh nemůže zadavateli vyhovovat.

Pokud má být návrh pro klienta užitečný, potřebuji maximum informací. Nejen o prostoru jako takovém, ale i o rodině, která v něm žije. Prosím proto všechny žadatele o návrh, aby se nad tím zamysleli, protože pokud nechtějí ztrácet čas sepisováním toho, co by chtěli, já nebudu chtít ztrácet čas takovým návrhem.“