SVĚT DIGESTOŘÍ

Zvažte volbu tvaru

Odsávač par nebo také digestoř je nezbytnou součástí moderní domácnosti. Výrobci se předhánějí v tom, kdo vymyslí nejatraktivnější design. Častokrát je takový moderní tvar sice atraktivní, ale co do účinnosti odsávání výparů za klasickou koncepcí zaostává. U atraktivních modelů jsou někdy zúženy sací plochy, tím dochází ke zvýšeným rychlostem proudění vzduchu a také ke zvýšené hlučnosti digestoře. Příkladem je digestoř ve tvaru tubusu. Hlučnost u takovéto digestoře častokrát převyšuje 60dBA, proto výrobci instalují do tělesa různé tzv. „silent kity“, což sice hlučnost sníží, ale také zvýší cenu výrobku. Nejpříznivější tvar odsavače z hlediska proudění vzduchu je pyramida, která klade proudícímu vzduchu nejmenší odpor a pomáhá vytvořit akumulační prostor pro koncentraci odváděných par. Čím plošší je konstrukce odsavače, tím vyšší jsou protitlaky zatěžující ventilátor.

Volte značkové výrobky

Renomovaní výrobci digestoří dobře ví, že design prodává, proto investují nemalé částky nejen do návrhu nevšedního moderního vzhledu, ale také do vývoje a výzkumu koncepcí, které zaručí správnou funkčnost digestoře.

Investice do vývoje jsou velké, proto se na trhu můžete setkat s mnoha plagiáty značkových a již odzkoušených modelů. Tyto kopie jsou sice levnější, ale častokrát „ošizené“ na materiálu a použitém ventilátoru. Tím je snížena celá tuhost konstrukce, zajišťující běh ventilátoru bez drnčení a vibrací.

Volte optimální výkon

Vysoký výkon ventilátoru tj. množství vzduchu v m3/h, které je schopen ventilátor odsát, nemusí být vždy rozhodující. Nejdříve si musíte ujasnit jakou instalaci digestoře budete volit. Většina digestoří je vybavena tak, že je možné digestoř nainstalovat jak v odtahovém režimu, tak v recirkulačním. V případě recirkulace (vzduch je v digestoři vyčištěn a vrací se zpět do místnosti) je zbytečné instalovat digestoře s vyšším výkonem než je 500 m3/h. Výkonnější motory mají větší spotřebu elektrické energie a častokrát větší proud vzduchu, při průchodu skrz nezbytný uhlíkový filtr, způsobuje vyšší hlučnost.

V případě režimu s odtahem tj. odvedení výparů ven z prostoru kuchyně si nejprve musíte rozvrhnout celou trasu odtahového vedení a podle toho volit parametry digestoře. Rozhodujícím parametrem u odtahové varianty je schopnost digestoře překonat odpor celého odtahového vedení.

Při kratším vedení tj. do 3 metrů délky a jednom pravoúhlém ohybu můžete volit nižší výkon ventilátoru bez ohledu na hodnotu tlaku. Zaměřte se v tomto případě spíše na hlučnost digestoře a co nejnižší hlučnosti celé instalace (tzn. volte potrubí s co nejhladším vnitřním povrchem, potrubní prvky s nízkým koeficientem odporu vzduchu, materiál na který digestoř upevňujete nesmí přenášet rezonance a musí mít dostatečnou tuhost, dodržujte přesně návod k instalaci atd.). Při delší potrubní trase volte vždy digestoř s dostatečně vysokou hodnotou tlaku. Pokud si nebudete jisti, raději si nechte celé vedení spočítat a digestoř navrhnout u odborníka.

Volba digestoře podle plochy kuchyně slouží spíše pro základní orientaci, kde se počítá se zaručenou výměnou vzduchu v kuchyni 7x až 10x za hodinu. Toto však platí v případě, že jste zapomněli digestoř zapnout, pachy se dostali do místnosti a vy potřebujete co nejrychleji vyměnit vzduch v místnosti za čerstvý. Pokud ale zapnete digestoř včas tj. min. 3 minuty před vařením, nebudete tak velký výkon potřebovat a zaručeně ušetříte peníze i svoje nervy z nadměrné hlučnosti.

Například firma Best chápe, že zapomenout zapnout digestoř je úplně normální, proto vyvinul systém ASC tj. „automatizovaný systém řízení“ a vybavil jím některé svoje modely digestoří.

ASC reaguje na veškeré náhlé změny teploty, vlhkosti a také na kouř. Senzory předají signál řídící jednotce, která automaticky zapne ventilátor a reguluje otáčky dle intenzity těchto změn v prostoru pod digestoří. Nadstandardní funkcí je pak funkce Air Refresh, která dokáže udržovat stále čistý vzduch v místnosti při téměř nevnímatelné hranici hlučnosti ventilátoru.

Zaměřte se na hlučnost

Hluk dovede někdy člověka pořádně potrápit, obzvláště, když musí poslouchat chod ventilátoru po celou dobu než mu změkne maso v guláši. Toho si jsou renomovaní výrobci vědomi a navrhují ventilátory, které se vyznačují velmi nízkou hlučností. Například Best Fregene má tyto hodnoty hlučnosti a výkonu: 1. stupeň = 29dBA/120 m3/h, 2.st. = 34 dBA/310 m3/h, 3.st. = 50 dBA/590 m3/h. Z hlediska účinků hluku na lidský organismus jsou hodnoty do 50 dBA bez prokázaných nepříznivých vlivů a hodnoty od 51 do 55 dBA se považují již za mírné obtěžování. S provozem této digestoře bude proto spokojen i ten největší „nervák“.

V případě, že hlučnost digestoře do 60dBA je pro vás nepřijatelná, volte zapojení s externí ventilační jednotkou. Tzn. že digestoř je vyrobena bez ventilátoru pouze s osvětlením a na odtahové potrubí připojíte externí ventilátor umístěný mimo prostor kuchyně. Ventilátor může být buď vložený mezi potrubí uvnitř domu, nebo na výstupu vně domu a to buď na stěně nebo na střeše.

Chod externího motoru a samozřejmě osvětlení prostoru nad sporákem se ovládá na digestoři.

Nezanedbatelná je úspora energie

Výběr digestoře z hlediska spotřeby elektrické i tepelné energie je nezanedbatelný parametr obzvláště v dnešní krizové době, kdy šetříme každou korunu. Digestoře jsou zatím vyjmuty ze seznamu elektrospotřebičů, u kterých má výrobce povinnost uvádět na výrobku energetickou třídu, tím spíše je pro vás jako spotřebitele důležité před zakoupením digestoře se seznámit s jeho celkovým příkonem. Příkony ventilátorů v digestořích jsou od 120W do 190W u nižších výkonů. U digestoře s výkonem nad 700 m3/h potom musíte akceptovat příkon až 250W.

Úspora tepelné energie je samozřejmě přímo úměrná objemovému množství vzduchu, který odvedete ven z místnosti a s ním samozřejmě i teplo. Proto při výběru digestoře zvažte také možnost recirkulační digestoře tj. digestoře bez odtahu. Takováto digestoř musí mít nainstalovaný uhlíkový filtr, který odsávané výpary zbaví par a pachů a čistý vzduch vrací zpět do místnosti. Tato volba je vhodná u nízkoenergetických a pasivních domů, kdy se počítá s každým ušetřeným joulem tepla. Je nevhodná u plynových varných desek, kdy při hoření vznikají kysličníky dusíku, které uhlíkový filtr není schopen zachytit. Tyto kysličníky jsou těžší než vzduch, klesají k podlaze a mohou malým dětem způsobovat i alergické reakce.

10 rad pro používání digestoře

1. Digestoř pusťte asi pět minut před tím, než začnete vařit, aby v místnosti vznikl žádoucí podtlak, který pomáhá rychlejšímu odtahu a aby digestoř byla zapnuta hned od začátku vaření. Tím nemusí být likvidován zápach z místnosti.

2. Pokud je to možné z prostorových důvodů, dopřejte si digestoř širší než varnou desku (oblíbená je „devadesát­ka“ nad šedesát centimetrů širokou varnou deskou)

3. Dveře a okna v těsné blízkosti odtahové digestoře musí zůstat během vaření zavřené, jinak by mohlo dojít k takzvanému příčnému proudění, páru s tukovými částečkami tak může průvan „odtáhnout“, ale zatímco pára se časem vrátí a zmizí, tuk by vám na nábytku i zdech zůstal

4. U odtahových digestoří se vyhněte zbytečným ohybům odtahového potrubí (jeden ohyb vás „stojí“ asi 15 procent výkonu) nebo jeho zúžení; obojí má vliv na výkon i hlučnost!

5. Důležitý je vedle zachováni průřezu i použitý materiál odtahových trubek; ideální jsou typy s vnitřním hladkým povrchem, u spirálových hadic (třeba „pružné“ rukávy) dochází v důsledku rozvíření vzduchu k výraznému snížení výkonu a hlavně ke zvýšení hlučnosti

6. Pozor, potrubí odvodu vzduchu k výstupu by mělo mít sklon asi 2° směrem dolů, nikoli nahoru; nahromaděný kondenzát by se totiž v případě odlišné teploty u venkovní stěny mohl vracet do kuchyně!

7. Pod digestoří nikdy neflambujte

8. Při fritování pod odsavačem pozor, horký olej či tuk může vzplanout!

9. Odtah digestoře nelze řešit vývodem do komína, kam se odvádějí spalíny, ani do šachet, kam ústí topeniště

10. Pečlivě měňte či čistěte tukové filtry – mohou při přehřátí vzplanout, a to i tehdy, když jsou z kovu