SVĚT DRTIČŮ POTRAVINOVÝCH ODPADŮ

Elegantní řešení odstranění potravinového odpadu ve vaší kuchyni

Efektivní – během několika sekund se zbavíte nejnepříjemnější části odpadu ve vaší

domácnosti

Estetický – v kuchyni nezapáchá koš a nelétá obtížný hmyz, kuchyň je stále čistá a hygienická

Ekologický – odpad je rozdrcen do konzistence hustšího džusu a odtéká do kanalizace a tím využívá

nejekologičtější cestu do místa zpracování (čističky). Nejsou potřeba žádné náklaďáky pro svoz a

dopravníkem je voda pod zemí (žádné zplodiny). Navíc není ostatní odpad zněčištění roztékajícími se

potravinovými zbytky a lze jej dále snadno třídit pro recyklaci.

Ekonomický – ušetříte za svoz poloviny odpadu.      

Všechno je až pohádkově bezproblémové

Házet potravinový odpad do nádob v kuchyni a pak následně na ulici silně připomíná středověk.

Jistě byste si doma nepořídili suchý záchod, ale kuchyň si stále ještě neumíme představit bez odpadkového koše, který obsahuje vše, co po přípravě jídla zůstane. Pokud z koše odstraníte potravinový odpad, je to zcela jiná situace. V koši se vám už nic neroztéká, nekvasí a zůstávají jen odpadky, kterým nevadí, když v koši zůstanou o pár dnů déle.

Na ulici v popelnici nebo kontejneru potravinový odpad představuje pravý piknikový koš připravený pro hostinu potkanů. A pokud potravinové zbytky spláchnete záchodem do kanálu, je situace stejná (hlodavci si pochutnají).

Když ale použijete drtič, rozmělní se potravinový odpad na drobounké kousíčky maximálně velikosti půl zrnka rýže a tyto kousíčky už potkan ani jiný hlodavec nemůže sežrat, právě proto, že je hlodavec a tak malé kousky neuchopí do pacek (nemůže je tudíž hlodat).

Rozdrcené zbytky z drtiče jsou v ideální konzistenci pro bakterie v biologické čističce odpadních vod (ať už centrální nebo malé domovní). Bakterie snadno zpracovávají „drobky“, protože k nim mají snadný přístup. Celý knedlík je pro ně horší „oříšek“.

Potravinový odpad obsahuje až 80% vody a proto z drtiče jde do kanalizace jen opravdu nepatrná část objemu odpadu – zbytek je odstředěná voda. Navíc jsou to drobečky velmi lehké, tudíž nedochází k usazování jak v domovním odpadním potrubí, tak v kanalizační síti.

K nahromadění odpadu v kanalizaci může dojít pouze v případě, že byla již před instalací drtiče něčím zanesená (překážky a zábrany v kanalizaci vznikají především vlivem splavování odpadu ze stavebního průmyslu do kanalizace).

Velmi důležité je, že kal vzniklý z potravinového odpadu je po zpracování v ČOV použitelný jako hnojivo do zemědělské půdy (pokud není znečištěn jinými v přírodou „nestravitelnými“ látkami).

Důležité body připravenosti pro instalaci drtiče potravinových odpadů

 • pevně usazený dřez, zapojená vodovodní baterie
 • výška odpadu musí být nejlépe 35 – 40 cm od země na střed trubky standardního průměru;
  minimálně 18 cm od dna dřezu na střed trubky odpadu
 • přívod elektrické energie 230 V zakončený zásuvkou pod dřezem
  a) zásuvka je vypínatelná světelným vypínačem – pro drtič bez spínače (vyžaduje stavební připravenost)
  b) jen zásuvka – pro drtič s pneuspínačem PS nebo dálkovým ovladačem DO. Odběr drtiče je 490 W, nemusí být samostatně jištěný okruh
  Ke každému typu drtiče lze zabudovat pneumatický nebo bezdrátový spínač.
 • průměr otvoru v dřezu musí být 9 cm
 • kolínko drtiče má prům. 4cm zakončené standardním závitem 6/4″